Regionfullmäktige (3 st)

Regionfullmäktige är Region Hallands högsta beslutande församling. Ledamöterna väljs direkt genom allmänna val vart fjärde år. Regionfullmäktige har 71 ledamöter och 58 ersättare som representerar de olika partier som blivit invalda.