Internationella samarbeten (4 st)

Region Halland arbetar i och samverkar med internationella organisationer för att stärka Hallands position. Regionen har därför politisk representation i följande internationella organisationer.