Gemensamma nämnder (2 st)

Tillsammans med kommunerna i Halland finns två gemensamma nämnder. I de gemensamma nämnderna möts representanter för regionen och för kommunerna.