Samarbetsorgan (1 st)

Region Halland deltar i ett flertal samarbetsorgan för att främja Halland och skapa nytta för hallänningarna.