Nämndemän i domstol (5 st)

Region Halland utser nämndemän och jurymän till olika rättsinstanser.