Lokala nämnder (6 st)

De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det finns en lokal nämnd i varje kommun.