Styrelse och utskott (6 st)

Regionstyrelsen väljs av regionfullmäktige. Styrelsen har 15 ledamöter och 11 ersättare. Inom styrelsen finns tre utskott: arbetsutskottet, hälso- och sjukvårdsutskottet och tillväxtutskottet. i varje utskott sitter 5 ledamöter och 5 ersättare.