Nämnder (6 st)

Regionfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. Alla frågor som kommer till regionfullmäktige bereds i någon av nämnderna, inklusive styrelsen. I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt.