Nordsjökommissionen och Conference of Peripheral and Maritime Regions, CPMR - Väljs av regionstyrelsen

Länkar:
CPMR