Styrkommittén för delprogrammet Kattegatt -Skagerak