Revisorer

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Revisorerna är ett demokratiskt kontrollorgan som opartiskt ska granska den regionala verksamhetens måluppfyllelse, ekonomi och interna kontroll. Revisorerna utse av regionfullmäktige.

Länkar:
Revisionsrapporter

Uppdrag (6 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Martinsen Jan-Erik S Ordförande 1
Gustafsson Gösta L Vice ordförande 2
Olofsdotter Lena C Revisor 3
Wesley Peter KD Revisor 4
Hudin Eva V Revisor 5
Eriksson Tobias SD Revisor 6